I Kurumsal Üyelik Sistemi Başvuru Formu

7 + 7 =

Araç kiralama hizmeti ile birlikte kesilen faturanızın ibraz edildiği tarih’den itibaren 3 gün içerisinde ödenmelidir.
Fatura Tarihinden İtibaren 7 Gün İçinde Ödenmeyen Bakiyeler İçin Yasal Haklarımız
Saklı Kalmak Sureti İle Yasal Giderler Hariç %5 Tahsilat Masrafları ve %2 Aylık Faiz Tahakkuk Ettirilir.